Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Djurs Mobilitetsstrategi

Djurs Mobilitetsstrategi er et strategisk samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner, Region Midt og Midttrafik.

Vision og formål

Visionen er at øge væksten på Djursland gennem investeringer i et højklasset og bæredygtigt transportsystem.

Strategien skal styrke sammenhængen mellem transportformerne og skabe en fælles platform for de fire parters planlægning og udvikling. Infrastruktur, byudvikling og adfærd skal tænkes sammen i en helhed.

Målet er at borgeren oplever en dagligdag, hvor det er muligt at kombinere flere typer af transportmidler på én rejse. Formålet er med andre ord at skabe nærhed, enkelhed og sammenhæng i hverdagens gøremål.

Fælles overligger og mål

Djurs Mobilitetsstrategi er en fælles overligger for arbejdet med mobilitet. Strategien definerer de strategiske principper for, hvordan Djursland bindes effektivt sammen internt, mod Aarhus og Randers samt for Djurslands opkobling på den nationale og internationale infrastruktur.

Beslutningen om at gennemføre projektet blev truffet af kommunalbestyrelserne i december 2014. Den endelige mobilitetsstrategi blev godkendt den 22. juni 2016.

Det er afgørende for strategiens succes, at den følges op af konkrete tiltag og investeringer i mobilitet. Derfor er der udarbejdet produktkataloger med konkrete projekter, som parterne vil igangsætte fra 2016 og frem. 

Du kan finde Djurs Mobilitetsstrategi her

Du kan finde den oprindelige projektbeskrivelse her